Oferta edukacyjna

Technikum

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka

Anglieski
Fizyka

Rozszerzenia

Informatyka

Matematyka

Kwalifikacja zawodowe

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Dyplom technik informatyk

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka

Anglieski
Fizyka

Rozszerzenia

Matematyka

Fizyka

Kwalifikacja zawodowe

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Dyplom technik elektryk